Lees mee in De Passer editie 14!

Lees mee in De Passer editie 14!

Op de valreep voor de zomervakanties verschijnt editie 14 van de Passer. Allereerst om iedereen te bedanken voor zijn of haar inzet dit schooljaar en een goede vakantie te wensen. Wat een bijzonder schooljaar was 2016-2017! Met de drukbezochte opening van het nieuwe gebouw van De Witte Vogel, de kwaliteitscertificaten die we gezamenlijk behaalden en het onderzoek naar samenwerkingsvormen met Stichting Speciaal Onderwijs Leiden e.o. Verder in de Passer onder meer nieuws over onze Ambulante Begeleiding, de gedragscode RESPONZ en het vernieuwde toezicht van de Onderwijsinspectie. Wat houdt die vernieuwing in en wat verwachten we van onze medewerkers? Bij de gedragscode gaat het vooral om het creëren van helderheid over afspraken en een veilig klimaat voor onze leerlingen en medewerkers. Leest u mee?

Klik hier voor de actuele veertiende editie
Klik hier voor de dertiende editie

Van Engelshoven en magiër openen De Witte Vogel

Van Engelshoven en magiër openen De Witte Vogel

‘Deze samenwerking tussen onderwijs en zorg is uniek in Nederland en misschien wel in Europa’, zegt Ingrid van Engelshoven bij de opening van het nieuwe gebouw van De Witte Vogel en De Piramide. Zij was wethouder Onderwijs in Den Haag gedurende het bouwtraject en nu Tweede Kamerlid voor D66. ‘Enkele jaren geleden kwamen enkele bestuurders bij mij met een droom. En nu, op 23 juni 2017, is de droom uitgekomen. ‘Ik vind het mooi om mee te maken dat we voor deze leerlingen en medewerkers een vreugdevolle omgeving hebben neergezet’, aldus Van Engelshoven. ‘Ik heb bewondering voor de samenwerking van de bestuurders, onderwijs- en ondersteuningsteams. Allemaal mensen met een groot hart.’ De officiële opening gebeurde samen met alle kinderen, ouders en genodigden op het bussenplein annex sportterrein. Er moest een magiër aan te pas komen om een geschikte schaar tevoorschijn te halen. Onder toeziend oog van de directeuren Erik Los (De Witte Vogel) en Dick Rensen (De Piramide) van de beide scholen knipte Van Engelshoven het lint door. De Witte Vogel is hiermee officieel geopend.

Samen beter, beter samen!: jaarverslag 2016

Samen beter, beter samen!: jaarverslag 2016

RESPONZ kijkt terug op een dynamisch jaar 2016, met als motto ‘Samen beter, beter samen!’. In de eerste plaats werkten de teams binnen de scholen samen om het beste voor onze leerlingen te bieden. Daarnaast onderzochten we de mogeljikheden om speciaal onderwijs voor de toekomst te versterken. Te streven naar één gezicht voor speciaal onderwijs in de regio, samen met de Stichting Speciaal Onderwijs Leiden e.o. Ook behaalden we het certificaat Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs en het EKEP-keurmerk, waarop we bijzonder trots zijn. Het geeft aan dat de kwaliteit op onze scholen dik in orde is, mede door de dagelijkse inspanning van onze medewerkers. Ook op het gebied van huisvesting werkten we samen: de scholen en hun ketenpartners waren druk met nieuwbouw, het voorbereiden van nieuwe huisvesting of de verduurzaming ervan.

Lees meer over onze activiteiten en financiële resultaten in het digitale jaarverslag 2016

De Passer editie 13 is uit!

De Passer editie 13 is uit!

Bij RESPONZ werken we continu aan verbetering. Dat laten we zien in de Passer editie 13. De Witte Vogel betrok eind februari 2017 de nieuwbouw. De dromen van het team en de leerlingen zijn verwezenlijkt. Zij gaan een toekomst tegemoet in een gebouw dat nog beter geschikt is voor de doelgroep. Ook De Keerkring heeft een breed gedragen onderwijs- en huisvestingsvisie gerealiseerd, waarmee de uitvoering van verbeterde huisvesting steeds dichterbij komt. In de Passer verder aandacht voor de officiële uitreiking van de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs aan RESPONZ, die voortkwam uit een kwaliteitsonderzoek op alle RESPONZ-scholen. We zijn daar bijzonder trots op! Daarnaast aandacht voor de verbeterde gesprekkencyclys en het Lerarenregister. Dat kan gezien worden als een kwaliteitskeurmerk, een middel waarmee leerkrachten uitdrukking kunnen geven aan de eigen professionaliteit. Leest u mee?

Klik hier voor de actuele dertiende editie
Klik hier voor de twaalfde editie

De Witte Vogel: droom wordt werkelijkheid

De Witte Vogel: droom wordt werkelijkheid

Een historisch moment. Na een intensieve voorbereidings- en bouwperiode was op 22 februari 2017 de offiële oplevering van De Witte Vogel, ons nieuwe tyltylcentrum aan de Melis Stokelaan. De gemeente Den Haag leverde op aan RESPONZ, RESPONZ op haar beurt aan de medewerkers van De Witte Vogel en 7 maart ‘namen de leerlingen bezit’ van het centrum. In de voorjaarsvakantie is het gehele centrum verhuisd. Ook is op passende wijze afscheid genomen van de vertrouwde locaties. Een mooi en ook wel emotioneel moment voor alle betrokkenen! Het team heeft laten zien dat dromen werkelijkheid kunnen worden, met ondersteuning van ouders en het netwerk. We gaan een toekomst tegemoet in een gebouw dat nog beter geschikt is voor onze doelgroep.

Intentieverklaring fusie in voorbereiding

Intentieverklaring fusie in voorbereiding

De samenwerking tussen Speciaal Onderwijs Leiden en omstreken (SSOL e.o.) en RESPONZ gaat een volgende fase in. De besturen hebben een intentieverklaring in voorbereiding om per 1 januari 2018 te komen tot een bestuurlijke fusie. Een uitgebreid vooronderzoek en interne procedures gingen hieraan vooraf. De bestuurders hebben het vooronderzoeksrapport uitgebreid besproken met hun raden van toezicht, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden en de directeuren. De toezichthouders en de medezeggenschap krijgen in maart 2017 ook de intentieverklaring ter instemming voorgelegd. De fusie moet leiden tot blijvende kwaliteit in speciaal onderwijs en de strategische posite van onze scholen in de regio versterken. Een fusie zorgt voor een versterkt professioneel bestuur, dat onze onderwijsprofessionals goed kan ondersteunen. Zo kunnen wij een omgeving blijven bieden waarin leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Lees hier het uitgebreid vooronderzoek rapport


Nieuwsarchief 2017
Nieuwsarchief 2016
Nieuwsarchief 2015
Nieuwsarchief 2014
Nieuwsarchief 2013