Beter Samen editie 7: Minister is akkoord!

Beter Samen editie 7: Minister is akkoord!

Arie Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, is akkoord met de fusieplannen. Dat betekent dat de laatste stap in de voorgenomen fusie tot Resonans is gezet. Er is nog veel werk aan de winkel voor het komende najaar, zoals inrichting van de bovenschoolse organisatie, de ICT-overgang naar Office 365 en de oprichting van de raad van toezicht en gemeenschappelijke medezeggenschapsraad voor Resonans. De toon tijdens de werkconferentie met alle bestuurders, directieleden, afdelingsmanagers en teamleiders was positief. ‘Samen beter, beter samen vind ik een goed motto’, aldus een van de teamleiders. ‘Binnen RESPONZ en SSOL e.o. vind je vergelijkbare doelgroepen. Door onderlinge contacten kunnen we de kwaliteit van onderwijs en zorg vergroten.’

Lees meer in Beter Samen editie 7.

Nieuwe schoolgidsen RESPONZ

Nieuwe schoolgidsen RESPONZ

De Witte Vogel, de Maurice Maeterlinckschool en De Keerkring hebben hard gewerkt aan de nieuwe schoolgidsen en kalenders. Die bevatten veel praktische informatie voor onze leerlingen en ouders. De leeropbrengsten krijgen in deze gidsen extra de aandacht. Ook zijn er enkele nieuwe regelingen en de fusie per 1 januari 2019. Kortom, veel nuttige informatie in deze digitale schoolgidsen, die ook onze relaties en andere geïnteresseerden een goede indruk geven van onze RESPONZ-scholen. De leerlingen krijgen verder een handige gedrukte kalender mee naar huis. Daarop staan de bijzondere activiteiten, vakanties en vrije dagen voor het schooljaar 2018-2019. Natuurlijk met prachtige beelden van onze leerlingen. De kalenders ontvangen de leerlingen via hun groepsleerkracht.

Klik hier voor de schoolgids van De Witte Vogel
Klik hier voor de schoolgids van de Maurice Maeterlinckschool
Klik hier voor de schoolgids van De Keerkring

Mobiele bezoekers: kijk onder publicaties voor downloads schoolgidsen (PDF’s)

Passer editie 17: een fijne zomer!

Passer editie 17: een fijne zomer!

Nog even en de zomervakantie vangt in volle glorie aan. Een periode van uitrusten en bezinnen, en leuke dingen doen. RESPONZ neemt einde van dit jaar afscheid van twee managementteamleden. Medewerkers op wie we trots zijn, met hen dus een interview in deze Passer. Ook meer informatie over het inspectiebezoek, de nieuwe wet rond persoonsgegevens, de cao PO, de aankomende fusie en onze acties rondom huisvesting van de scholen. Volop beweging dus binnen RESPONZ, zo aan de vooravond van de zomervakanties! We wensen iedereen een zonnige tijd toe en maken ons op voor een nieuw schooljaar 2018-2019.

Klik hier voor de actuele zeventiende editie
Klik hier voor de zestiende editie

Afscheid van 89 jaar SO-ervaring

Afscheid van 89 jaar SO-ervaring

Vier je successen, wees trots op waar je mee bezig bent. Het zijn adviezen, die Joke Wijnhoff en Ben van Velsen hun collega’s meegeven bij hun afscheid van het onderwijs. Samen hebben zij 89 jaar ervaring in het speciaal onderwijs. Beiden zijn lid van het MT van respectievelijk De Witte Vogel en de Maurice Maeterlinckschool. Zij nemen aan het einde van dit schooljaar afscheid en gaan genieten van een welverdiend pensioen. Twee collega’s, die, en dat is redelijk uniek, hun hele werkzame leven hebben doorgebracht binnen het speciaal onderwijs. Waar Ben zijn tijd nog verdeelde over enkele scholen, bleef Joke 43 jaar lang De Witte Vogel trouw. Wij waarderen zoveel betrokkenheid. Lees het afscheidsgesprek met deze ervaringsdeskundigen bij uitstek.

Jaarverslag 2017: Sterker speciaal onderwijs

Jaarverslag 2017: Sterker speciaal onderwijs

Bouwen en versterken. Dat zijn wel kernwoorden voor RESPONZ. Bouwen aan relaties en letterlijk aan onze huisvesting. Juist om speciaal onderwijs, zorg en begeleiding een optimale toekomst te bieden. In het verslagjaar werkten we hard aan de voorgenomen fusie met Stichting Speciaal Onderwijs Leiden e.o. Hiermee verstevigen we de positie van het speciaal onderwijs in onze regio’s. Ook zijn alle gebouwen van RESPONZ versterkt. De Witte Vogel zit al in een modern pand dat optimaal voorziet in de behoeften van onze leerlingen. De Keerkring en de Maurice Maeterlinckschool zijn drukdoende met plannen voor nieuwbouw en verduurzaming. We onderhouden stevige banden met de ouders van onze leerlingen, onze ketenpartners en andere relaties in de regio, denk aan gemeenten, welzijns- en zorginstellingen of vervolgvoorzieningen. Want alleen samen kunnen we het beste speciaal onderwijs voor onze leerlingen blijven bieden. Lees meer over wat ons bezighield in het digitale jaarverslag 2017.

Beter Samen editie 6: RESONANS als nieuwe naam!

Beter Samen editie 6: RESONANS als nieuwe naam!

Beter Samen editie 6 is verschenen met als belangrijk nieuws dat de naam van de nieuw te vormen stichting bekend is: RESONANS. De naam RESONANS is gebaseerd op de trilling die een andere trilling in werking stelt (resonantie). Alle positieve input en energie (trillingen) die medewerkers geven, hebben de weerklank in ieder individueel kind. Een naam die recht doet aan de kracht van speciaal onderwijs voor onze leerlingen. In Beter Samen ook meer informatie over het fusietraject en een interview met de GMR-voorzitters van RESPONZ en Stichting Speciaal Onderwijs Leiden e.o. Zij geven aan dat we met de fusie een sterkere speler worden, terwijl het persoonlijk karakter en de couleur locale behouden blijven: ‘We kunnen ons sterker maken in de ondersteuning van leerlingen in het speciaal onderwijs. We doen dat immers straks voor het speciaal onderwijs van Den Haag tot Noordwijk.’

Lees meer in Beter Samen editie 6.


Nieuwsarchief 2018
Nieuwsarchief 2017
Nieuwsarchief 2016
Nieuwsarchief 2015
Nieuwsarchief 2014
Nieuwsarchief 2013