Schoolplannen tot en met 2020 gereed

Schoolplannen tot en met 2020 gereed

‘Samen beter, beter samen’, dat is ook voor de komende jaren het uitgangspunt voor RESPONZ. We verwoordden al in ons Strategisch Beleidsplan 2016-2020 dat ‘verbinding’ centraal staat in onze ambities. Verbinding tussen leerlingen en de maatschappij, verbinding tussen medewerkers en met ouders, ketenpartners en stakeholders. We gaan verder op zoek naar mogelijkheden voor samenwerking met andere besturen om een sterke speler te zijn, ook in de toekomst. Dit Strategisch Beleidsplan vormde het kader voor de schoolplannen, waar al onze RESPONZ-scholen de afgelopen periode hard aan gewerkt hebben. De plannen zijn samengesteld samen met de onderwijsteams en de medezeggenschapsraad, aan de hand van kwaliteitsinstrumenten. Uiteraard met als uitgangspunt onze missie en visie. Het bepaalt waar we de komende jaren samen over spreken en aan welke thema’s we werken. Daarbij geloven we in kansen en mogelijkheden voor ieder kind!

Lees hier het schoolplan van De Witte Vogel
Lees hier het schoolplan van de Maurice Maeterlinckschool
Lees hier het schoolplan van De Keerkring


Kwaliteitskeurmerk voor speciaal onderwijs RESPONZ

Kwaliteitskeurmerk voor speciaal onderwijs RESPONZ

Het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs (LECSO) reikte op 13 december de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs uit aan Stichting RESPONZ, met scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs in Den Haag, Delft en Zoetermeer. Het is de eerste onderwijsstichting voor gehandicapte en langdurig zieke leerlingen die dit keurmerk behaalt. De certficeerder vond het opvallend dat RESPONZ met leerlingen met zulke complexe behoeften zo opbrengstgericht kan werken. De scholen laten zien dat iedereen recht heeft op onderwijs.

» lees verder

Keurmerk uitgereikt tijdens werkbezoek

Keurmerk uitgereikt tijdens werkbezoek

Al 50 jaar zetten medewerkers en ouders binnen Tyltylcentrum De Witte Vogel zich in voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Vanuit onderwijs (RESPONZ), revalidatie (Sophia Revalidatie), kinderdagcentrum (Middin) en de thuissituatie geeft het centrum vorm aan de Eén Kind Eén Plan-gedachte. We zijn dan ook blij met het keurmerk EKEP.

» lees verder

Vacature leerkracht op De Witte Vogel

Vacature leerkracht op De Witte Vogel

Ben jij iemand die graag bijdraagt aan de ontwikkeling van leerlingen met een (ernstige) meervoudige beperking? Ben je een teamspeler en wil je investeren in je ontwikkeling? Of ken je iemand die deze kwaliteiten heeft? Dan is leerkracht zijn op De Witte Vogel een passende job! De Witte Vogel behoort tot de Stichting RESPONZ en biedt speciaal en voortgezet speciaal onderwijs en behandeling. Daarbij werken verschillende disciplines samen. We bereiden kinderen en jongeren met een (ernstig) meervoudige beperking voor op een zo zelfstandig mogelijk bestaan. Wij hebben als motto: Ieder talent telt! Spreekt dit je aan? Klik dan hier voor de volledige vacature.

Feestelijke uitreiking EKEP-Keurmerk

Feestelijke uitreiking EKEP-Keurmerk

Tijdens Hét Congres in Arnhem (25 november 2016) kregen opnieuw vijf scholen en revalidatiecentra het EKEP-Keurmerk. Daartoe behoren ook De Witte Vogel en de Maurice Maeterlinckschool van RESPONZ. Jan Reitsma, de penningmeester van LOOK, reikte de keurmerken uit. Het keurmerk is dan ook een initiatief van LOOK, het Landelijk Overleg Onderwijs en Kinderrevalidatie. Het geeft aan dat de scholen samen met de daaraan verbonden (kinder)revalidatiecentra op uitstekende wijze de EKEP-methode hanteren.

» lees verder

Maurice Maeterlinckschool slaagt voor EKEP-keurmerk

Maurice Maeterlinckschool slaagt voor EKEP-keurmerk

De Maurice Maeterlinckschool is geslaagd voor het keurmerk EKEP. Dat werd in november 2016 bekend. Een felicitatie is meer dan verdiend voor onze RESPONZ-school uit Delft! EKEP staat voor Eén Kind Eén Plan. Het keurmerk geeft aan dat de Maurice Maeterlinckschool kinderen met een beperking stimuleert door te werken met één gezamenlijk ontwikkelingsplan. Dat plan is gebaseerd op de behoeften en mogelijkheden van het kind. Onderwijspersoneel, therapeuten, ouders en andere specialisten werken samen rond het kind. ‘Een samenwerking in onderwijs, zorg en opvoeding die we lang niet altijd goed zien gaan’, zegt ook LECSO, het Landelijk Expertise Centrum voor Speciaal Onderwijs. Maar op de Maurice Maeterlinckschool dus wel, een mooi compliment!

» lees verder


Nieuwsarchief 2017
Nieuwsarchief 2016
Nieuwsarchief 2015
Nieuwsarchief 2014
Nieuwsarchief 2013