Steun nieuwe De Witte Vogel!

Steun nieuwe De Witte Vogel!

De nieuwbouw van De Witte Vogel gaat op dit moment zo hard dat we in juni/juli 2016 verwachten het hoogste punt te bereiken. Inmiddels is ook de gevel zichtbaar, waardoor nu goed te zien is hoe groot, ruim en licht het straks wordt! De oplevering is gepland op 1 december 2016. Op dit moment spelen veel zaken rondom de nieuwbouw. Zo zijn we bezig met de invulling van het terrein rondom De Witte Vogel inclusief speeltuin en het oprichten van een VvE met alle toekomstige gebruikers. Ook werken we aan de inrichting en denken al voorzichtig na over de verhuizing. Om alles echter te realiseren, zijn nog diverse acties nodig. Kijk op: www.wittevogel.nl/nieuwbouw voor de mogelijkheden om de nieuwbouw van onze RESPONZ-school De Witte Vogel te steunen!

De Passer editie 9: RESPONZ bouwt!

De Passer editie 9: RESPONZ bouwt!

Bij RESPONZ telt ieder talent. We bouwen daar elke dag aan. Dat aspect bouwen is de rode draad in De Passer, editie 9 van april 2016. Lees meer over de nieuwbouw van De Witte Vogel en de plannen voor de huisvesting van De Keerkring. Maak kennis met nieuwe mensen binnen RESPONZ, onder meer in de raad van toezicht en onze vertrouwenspersoon. En lees meer over het bouwen aan kwaliteit binnen RESPONZ, voor onze medewerkers via leeftijdsbewust personeelsbeleid en de auditrondes. Kortom, bij RESPONZ willen we elke dag een stap vooruit. Altijd met als doel te bouwen aan de best mogelijke toekomst voor onze leerlingen.

Klik hier voor de actuele, negende editie
Klik hier voor de achtste editie

Strategisch Beleidsplan RESPONZ

Strategisch Beleidsplan RESPONZ

Het complete Strategisch Beleidsplan is online te lezen! Dit SBP start in 2016, terwijl het eerste SBP een looptijd had van 2012-2017. Dat heeft in de eerste plaats te maken met de ontwikkelingen rond Passend Onderwijs, die veel invloed hebben op de organisatie en het onderwijs binnen RESPONZ. Dit is een goed moment om onze resultaten op een rij te zetten en ons te bezinnen op onze ambities voor de komende vier jaar, die gericht zijn op een optimale ontwikkeling van onze leerlingen. Bij ons telt ieder talent! Daarnaast ontwikkelen onze drie scholen momenteel de nieuwe schoolplannen voor de periode 2017-2021. Dit SBP dient hiervoor als inspiratie en richtinggevend kader. Want ook hierin zijn we gezamenlijk tot meer in staat. Samen beter, beter samen, in het belang van onze leerlingen!


Nieuwsarchief 2016
Nieuwsarchief 2015
Nieuwsarchief 2014
Nieuwsarchief 2013