Elfde Passer verschenen

Elfde Passer verschenen

Veiligheid in het onderwijs staat landelijk in de schijnwerpers. Het blijft belangrijk daar aandacht voor te hebben. Ook RESPONZ zet stevig in op veiligheid via beleid, informatie en getrainde BHV-ers. In deze editie van de Passer daarom uitgebreid aandacht voor dit onderwerp. Ook valt meer te lezen over kwaliteit en het traject dat RESPONZ hiertoe doorloopt met als resultaat certificering. Verder geven we aan hoe RESPONZ op een nieuwe wijze vervanging gaat regelen. Met flexibeler mogelijkheden, waarbij het belang van leerlingen en medewerkers centraal staat. Kortom, weer een boeiende Passer met een veelheid aan onderwerpen, om medewerkers, relaties en belangstellenden op passende wijze te informeren.

Klik hier voor de actuele elfde editie
Klik hier voor de tiende editie

Schoolgidsen RESPONZ-scholen zijn uit!

Schoolgidsen RESPONZ-scholen zijn uit!

Het nieuwe schooljaar 2016-2017 is van start gegaan met passende lessen en leuke, leerzame activiteiten. U vindt deze allemaal in de nieuwe schoolgidsen. Hierin staan praktische zaken zoals lestijden, leerprogramma, vakanties en het vervoer van en naar school. De Witte Vogel heeft een extra katern opgenomen over de overgang van oudbouw naar nieuwbouw. Zij gaan het spannende jaar van de verhuizing in. De Keerkring, De Witte Vogel en de Maurice Maeterlinckschool hebben ieder hun eigen schoolgids, die in overleg met het schoolteam en de oudervertegenwoordiging zijn samengesteld. Ook vindt u foto’s van leerlingen en onderwijsteam in de gidsen, evenals een jaarkalender. Kijk hier voor de digitale versie:

Schoolgids De Keerkring
Schoolgids De Witte Vogel
Schoolgids Maurice Maeterlinckschool
 

Keurmerk EKEP voor De Witte Vogel

Keurmerk EKEP voor De Witte Vogel

In de laatste week voor de zomervakantie is bekendgemaakt dat De Witte Vogel het keurmerk EKEP verdient. Een mooi moment als sluitstuk van het jubileumjaar bij onze Haagse RESPONZ-school!

Voor de zomervakantie hebben verschillende medewerkers van het SO en VSO en ouders een vragenlijst ingevuld rond EKEP, dat staat voor Eén Kind Eén Plan. De vragenlijst was bedoeld als nulmeting om te bepalen of wij voor het landelijk keurmerk in aanmerking komen. Ja dus, een prachtig resultaat!

» lees verder

Cao PO 2016-2017 een feit

Cao PO 2016-2017 een feit

De medewerkers in het primair onderwijs verdienen een cao die de ruimte geeft om hun werk goed te doen en die ook voldoende waardering geeft voor de inspanning. Inmiddels zijn werkgeversorganisatie PO-raad en de vakbonden het eens geworden over een nieuwe cao PO 2016-2017. In de actuele onderhandelingen zijn onder meer afspraken gemaakt over salarissen, een eenmalige uitkering en vervangingsbeleid. Ook is de Werkloosheidsregeling onderwijspersoneel primair onderwijs herzien. Klik hier voor de complete tekst van de cao PO 2016-2017. Ook is op de site van de PO-raad een nadere uitleg van onderdelen uit de cao te vinden.

Tiende Passer verschenen

Tiende Passer verschenen

Het schooljaar zit er bijna op, maar de ontwikkelingen in het onderwijs gaan door! Deze week verschijnt alweer de tiende Passer met interessante nieuwtjes voor onze medewerkers en andere geïnteresseerden. Zo is nu een klap gegeven op de nieuwe cao PO. Dat betekent onder meer een structurele salarisverhoging en een eenmalige uitkering. Ook zijn berichten te vinden over de nieuwbouw van onze scholen, zodat we onze leerlingen nu en in de toekomst passend onderwijs kunnen bieden. We bouwen zo fysiek aan de kwaliteit van ons onderwijs. Als het om kwaliteit gaat, wordt ook op het gebied van arbeidstoeleiding aan kwaliteit gebouwd. Een van onze collega’s vertelt er meer over. Verder zijn stappen gezet op het gebied van vervangingsbeleid en hebben we een interessante fietsregeling. Want bouwen aan een beter milieu doen wij ook graag! Leest u mee?

Een prettige vakantie, op naar een nieuw boeiend RESPONZ-jaar!

Klik hier voor de actuele tiende editie
Klik hier voor de negende editie

RESPONZ bouwt!: jaarverslag 2015

RESPONZ bouwt!: jaarverslag 2015

Het jaar 2015 stond in het teken van bouwen. Bouwen aan onze kwaliteit, aan Passend Onderwijs, fysiek bouwen aan nieuwe schoollocaties en verder bouwen aan het traject voor invoering van de nieuwe cao PO. Een jaar waarin medewerkers, ouders en ketenpartners samenwerkten aan het beste onderwijs en de beste zorg voor onze leerlingen. Want daar draait het om! Ook bij het bouwen aan de genoemde kwaliteitsaspecten en de planvorming voor onze nieuwe huisvesting hebben we de leerling centraal staan. We willen ons motto ‘ieder talent telt’ ook in de toekomst waar blijven maken. In het jaarverslag ‘RESPONZ bouwt!’ leest u de terugblik van onze scholen, de raad van toezicht en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Waar hebben zij aan gebouwd en wat zijn de resultaten in het afgelopen verslagjaar. Klik hier voor het volledige verslag, inclusief de financiële resultaten.


Nieuwsarchief 2016
Nieuwsarchief 2015
Nieuwsarchief 2014
Nieuwsarchief 2013