‘WIJ ZIJN ERUIT!’

‘WIJ ZIJN ERUIT!’

Vrijdag 1 december 2017, 12.04 uur. In een vergaderruimte op Praktijkcollege Het Metrum klonken de woorden ‘Wij zijn eruit!’ Iepe Roosjen en Johan Taal legden in aanwezigheid van Edward Moolenburgh, procesbegeleider fusie, de laatste hand aan het fusierapport. Het fusierapport van Stichting Speciaal Onderwijs Leiden e.o. en stichting RESPONZ verscheen op 6 december 2017. In de Bijhorst Wassenaar presenteerden we het rapport aan de raden van toezicht (RvT’s), de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden (GMR-en) en de directeuren van RESPONZ. Hoofdmoot in dit rapport is dat we met de fusie onderwijskundig sterker en organisatorisch slimmer willen zijn en extern meer slagkracht hebben. Drie keer geldt het motto ‘Beter samen’, telkens met de leerling als startpunt van ons denkproces. We startten met dit fusierapport na het ondertekenen van de intentieverklaring op 10 juli 2017. In de tussenliggende periode zijn er werksessies geweest met vele betrokkenen. Ook zijn informatiebulletins Beter Samen uitgegeven. Verder hebben we zes bijeenkomsten onder het motto ‘Samen happen, samen snappen’ georganiseerd, waarbij de bestuurders zo’n 200 medewerkers hebben ontmoet. In de periode januari-maart 2018 leggen we het rapport ter instemming aan de GMR’en voor en ter goedkeuring aan de RvT’s. De fusie vindt uiteindelijk pas doorgang als ook de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap deze goedkeurt.

Lees hier het fusierapport.


Nieuwsarchief 2017
Nieuwsarchief 2016
Nieuwsarchief 2015
Nieuwsarchief 2014
Nieuwsarchief 2013