Vacature leerkracht op De Witte Vogel

Vacature leerkracht op De Witte Vogel

Ben jij iemand die graag bijdraagt aan de ontwikkeling van leerlingen met een (ernstige) meervoudige beperking? Ben je een teamspeler en wil je investeren in je ontwikkeling? Of ken je iemand die deze kwaliteiten heeft? Dan is leerkracht zijn op De Witte Vogel een passende job! De Witte Vogel behoort tot de Stichting RESPONZ en biedt speciaal en voortgezet speciaal onderwijs en behandeling. Daarbij werken verschillende disciplines samen. We bereiden kinderen en jongeren met een (ernstig) meervoudige beperking voor op een zo zelfstandig mogelijk bestaan. Wij hebben als motto: Ieder talent telt! Spreekt dit je aan? Klik dan hier voor de volledige vacature.

Feestelijke uitreiking EKEP-Keurmerk

Feestelijke uitreiking EKEP-Keurmerk

Tijdens Hét Congres in Arnhem (25 november 2016) kregen opnieuw vijf scholen en revalidatiecentra het EKEP-Keurmerk. Daartoe behoren ook De Witte Vogel en de Maurice Maeterlinckschool van RESPONZ. Jan Reitsma, de penningmeester van LOOK, reikte de keurmerken uit. Het keurmerk is dan ook een initiatief van LOOK, het Landelijk Overleg Onderwijs en Kinderrevalidatie. Het geeft aan dat de scholen samen met de daaraan verbonden (kinder)revalidatiecentra op uitstekende wijze de EKEP-methode hanteren. Zij stimuleren kinderen met een beperking met één gezamenlijk ontwikkelingsplan uitgaande van het kind. Gehandicapte kinderen worden soms over- of onderbehandeld en daardoor onvoldoende voorbereid op een zo zelfstandig mogelijk leven als volwassene. In Nederland werken daarom tal van speciaal onderwijs-scholen en revalidatiecentra in samenwerking met ouders vanuit de filosofie EKEP. EKEP staat voor Eén Kind Eén Plan; een integrale werkwijze van (revalidatie)zorg en onderwijs waarbij het kind centraal staat.

Maurice Maeterlinckschool slaagt voor EKEP-keurmerk

Maurice Maeterlinckschool slaagt voor EKEP-keurmerk

De Maurice Maeterlinckschool is geslaagd voor het keurmerk EKEP. Dat werd in november 2016 bekend. Een felicitatie is meer dan verdiend voor onze RESPONZ-school uit Delft! EKEP staat voor Eén Kind Eén Plan. Het keurmerk geeft aan dat de Maurice Maeterlinckschool kinderen met een beperking stimuleert door te werken met één gezamenlijk ontwikkelingsplan. Dat plan is gebaseerd op de behoeften en mogelijkheden van het kind. Onderwijspersoneel, therapeuten, ouders en andere specialisten werken samen rond het kind. ‘Een samenwerking in onderwijs, zorg en opvoeding die we lang niet altijd goed zien gaan’, zegt ook LECSO, het Landelijk Expertise Centrum voor Speciaal Onderwijs. Maar op de Maurice Maeterlinckschool dus wel, een mooi compliment!

» lees verder

De Passer editie 12 is uit!

De Passer editie 12 is uit!

Kwaliteit is het leidende thema in de Passer editie 12. Met z’n allen kijken we binnen RESPONZ continu waar we ons werk kunnen verbeteren. In het primaire proces, maar ook als het gaat om een gezamenlijke koers vasthouden, reflectie, de omgang met personeel en partners of de inrichting van de organisatie. Omdat medewerkers vaak doorslaggevend zijn in het succes van een organisatie, in deze Passer aandacht voor competentiemanagement en de auditorenpool van RESPONZ-medewerkers. Lees verder meer over de voorgenomen bestuurlijke samenwerking met Stichting Speciaal Onderwijs Leiden en omstreken. Een manier om het gezicht van speciaal onderwijs in de regio te versterken. Een samenwerking vanuit meerwaarde en kansen! Kansen die ook De Witte Vogel heeft gepakt bij de nieuwbouw. In de Passer ook hun verhaal over alle geslaagde sponsoracties en de dromen die daardoor werkelijkheid worden.

Klik hier voor de actuele twaalfde editie
Klik hier voor de elfde editie

RESPONZ slaagt voor kwaliteitsnorm

RESPONZ slaagt voor kwaliteitsnorm

RESPONZ is geslaagd voor de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs van LECSO (Landelijk Expertisecentrum Speciaal Onderwijs). De norm is gebaseerd op het toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs én de internationaal erkende ISO 9001-norm. RESPONZ gaf in vier fasen vorm aan het kwaliteitssysteem. In de laatste fase is onderzocht of RESPONZ op alle fronten de kwaliteitsnorm verdient. CIIO, een organisatie die zorg- en onderwijsorganisaties beoordeelt, voerde daarvoor een onderzoek uit op alle RESPONZ-scholen en kwam tot een positief besluit. LECSO bekrachtigde dit. Een compliment is dat CIIO aangaf op alle RESPONZ-scholen gedreven professionals te hebben aangetroffen. Medewerkers die betrokken zijn bij de leerlingen en hen het beste onderwijs willen bieden. En dat geeft ook precies aan waar kwaliteit bij RESPONZ om draait: bij alles wat we doen, gaan we voor het beste onderwijs voor onze leerlingen!

Elfde Passer verschenen

Elfde Passer verschenen

Veiligheid in het onderwijs staat landelijk in de schijnwerpers. Het blijft belangrijk daar aandacht voor te hebben. Ook RESPONZ zet stevig in op veiligheid via beleid, informatie en getrainde BHV-ers. In deze editie van de Passer daarom uitgebreid aandacht voor dit onderwerp. Ook valt meer te lezen over kwaliteit en het traject dat RESPONZ hiertoe doorloopt met als resultaat certificering. Verder geven we aan hoe RESPONZ op een nieuwe wijze vervanging gaat regelen. Met flexibeler mogelijkheden, waarbij het belang van leerlingen en medewerkers centraal staat. Kortom, weer een boeiende Passer met een veelheid aan onderwerpen, om medewerkers, relaties en belangstellenden op passende wijze te informeren.

Klik hier voor de actuele elfde editie
Klik hier voor de tiende editie


Nieuwsarchief 2016
Nieuwsarchief 2015
Nieuwsarchief 2014
Nieuwsarchief 2013