Cao PO 2016-2017 een feit

Cao PO 2016-2017 een feit

De medewerkers in het primair onderwijs verdienen een cao die de ruimte geeft om hun werk goed te doen en die ook voldoende waardering geeft voor de inspanning. Inmiddels zijn werkgeversorganisatie PO-raad en de vakbonden het eens geworden over een nieuwe cao PO 2016-2017. In de actuele onderhandelingen zijn onder meer afspraken gemaakt over salarissen, een eenmalige uitkering en vervangingsbeleid. Ook is de Werkloosheidsregeling onderwijspersoneel primair onderwijs herzien. Klik hier voor de complete tekst van de cao PO 2016-2017. Ook is op de site van de PO-raad een nadere uitleg van onderdelen uit de cao te vinden.

Tiende Passer verschenen

Tiende Passer verschenen

Het schooljaar zit er bijna op, maar de ontwikkelingen in het onderwijs gaan door! Deze week verschijnt alweer de tiende Passer met interessante nieuwtjes voor onze medewerkers en andere geïnteresseerden. Zo is nu een klap gegeven op de nieuwe cao PO. Dat betekent onder meer een structurele salarisverhoging en een eenmalige uitkering. Ook zijn berichten te vinden over de nieuwbouw van onze scholen, zodat we onze leerlingen nu en in de toekomst passend onderwijs kunnen bieden. We bouwen zo fysiek aan de kwaliteit van ons onderwijs. Als het om kwaliteit gaat, wordt ook op het gebied van arbeidstoeleiding aan kwaliteit gebouwd. Een van onze collega’s vertelt er meer over. Verder zijn stappen gezet op het gebied van vervangingsbeleid en hebben we een interessante fietsregeling. Want bouwen aan een beter milieu doen wij ook graag! Leest u mee?

Een prettige vakantie, op naar een nieuw boeiend RESPONZ-jaar!

Klik hier voor de actuele tiende editie
Klik hier voor de negende editie

RESPONZ bouwt!: jaarverslag 2015

RESPONZ bouwt!: jaarverslag 2015

Het jaar 2015 stond in het teken van bouwen. Bouwen aan onze kwaliteit, aan Passend Onderwijs, fysiek bouwen aan nieuwe schoollocaties en verder bouwen aan het traject voor invoering van de nieuwe cao PO. Een jaar waarin medewerkers, ouders en ketenpartners samenwerkten aan het beste onderwijs en de beste zorg voor onze leerlingen. Want daar draait het om! Ook bij het bouwen aan de genoemde kwaliteitsaspecten en de planvorming voor onze nieuwe huisvesting hebben we de leerling centraal staan. We willen ons motto ‘ieder talent telt’ ook in de toekomst waar blijven maken. In het jaarverslag ‘RESPONZ bouwt!’ leest u de terugblik van onze scholen, de raad van toezicht en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Waar hebben zij aan gebouwd en wat zijn de resultaten in het afgelopen verslagjaar. Klik hier voor het volledige verslag, inclusief de financiële resultaten.

Nieuwbouw De Keerkring gaat door!

Nieuwbouw De Keerkring gaat door!

De kogel is door de spreekwoordelijke kerk. Op maandag 24 mei 2016 zei de gemeenteraad van Zoetermeer ‘ja’ tegen het Integraal Huisvestingsplan voor het onderwijs in Zoetermeer. Dit betekent dat de nieuwbouw van De Keerkring aan de Chaplinstrook definitief doorgaat! De komende periode zetten we een projectorganisatie op en gaan we een Programma van Eisen opstellen. Vanuit de gedachte ‘samen beter, beter samen’ betrekken we onze medewerkers daar zeker bij. In het komende schooljaar blijven het SO en het VSO in hun huidige schoolgebouw. De voorlopige planning is dat het VSO in het schooljaar 2017/2018 naar tijdelijke huisvesting gaat aan de Carry van Bruggenhove in Zoetermeer. Vermoedelijk vindt begin 2019 de verhuizing plaats naar de nieuwbouw. In het nieuwe gebouw komen SO en VSO samen, maar blijft er ruimte voor eigenheid. De nieuwbouw geeft ons mogelijkheden te bouwen aan een toekomstbestendige onderwijsvoorziening voor onze leerlingen!

Pannenbier voor De Witte Vogel

Pannenbier voor De Witte Vogel

Het hoogste punt is bereikt! De vlag kon op 9 juni 2016 op de top worden gezet. Waar verleden jaar nog een leeg bouwterrein te zien, was, zijn nu de contouren van het complete gebouw voor De Witte Vogel zichtbaar. Bouwers, vertegenwoordigers van De Witte Vogel, De Piramide, de gemeente en andere relaties waren aanwezig om dit pannenbier te vieren. En natuurlijk niet zonder (alcoholvrij) biertje! Speciaal voor de medewerkers gemaakt met een eigen etiket, als herinnering aan dit mooie moment. Op de begane grond zijn al de eerste kozijnen geplaatst. Medewerkers dachten mee over de blauwdruk van het nieuwe pand en het is prachtig om zo een steeds beter beeld te krijgen van het eindresultaat. Een resultaat waarmee we onze leerlingen een eigentijdse onderwijsomgeving kunnen bieden.

Steun nieuwe De Witte Vogel!

Steun nieuwe De Witte Vogel!

De nieuwbouw van De Witte Vogel gaat op dit moment zo hard dat we in juni/juli 2016 verwachten het hoogste punt te bereiken. Inmiddels is ook de gevel zichtbaar, waardoor nu goed te zien is hoe groot, ruim en licht het straks wordt! De oplevering is gepland op 1 december 2016. Op dit moment spelen veel zaken rondom de nieuwbouw. Zo zijn we bezig met de invulling van het terrein rondom De Witte Vogel inclusief speeltuin en het oprichten van een VvE met alle toekomstige gebruikers. Ook werken we aan de inrichting en denken al voorzichtig na over de verhuizing. Om alles echter te realiseren, zijn nog diverse acties nodig. Kijk op: www.wittevogel.nl/nieuwbouw voor de mogelijkheden om de nieuwbouw van onze RESPONZ-school De Witte Vogel te steunen!


Nieuwsarchief 2016
Nieuwsarchief 2015
Nieuwsarchief 2014
Nieuwsarchief 2013