Beter Samen editie 6: RESONANS als nieuwe naam!

Beter Samen editie 6: RESONANS als nieuwe naam!

Beter Samen editie 6 is verschenen met als belangrijk nieuws dat de naam van de nieuw te vormen stichting bekend is: RESONANS. De naam RESONANS is gebaseerd op de trilling die een andere trilling in werking stelt (resonantie). Alle positieve input en energie (trillingen) die medewerkers geven, hebben de weerklank in ieder individueel kind. Een naam die recht doet aan de kracht van speciaal onderwijs voor onze leerlingen. In Beter Samen ook meer informatie over het fusietraject en een interview met de GMR-voorzitters van RESPONZ en Stichting Speciaal Onderwijs Leiden e.o. Zij geven aan dat we met de fusie een sterkere speler worden, terwijl het persoonlijk karakter en de couleur locale behouden blijven: ‘We kunnen ons sterker maken in de ondersteuning van leerlingen in het speciaal onderwijs. We doen dat immers straks voor het speciaal onderwijs van Den Haag tot Noordwijk.’

Lees meer in Beter Samen editie 6.

Volop ontwikkeling in de Passer editie 16

Volop ontwikkeling in de Passer editie 16

De Passer editie 16 is verschenen, waaruit blijkt dat RESPONZ volop in ontwikkeling is. Bij De Witte Vogel een directiewisseling, waarover een duogesprek met Erik Los en Bryan Limon. Erik Los leidde zeven jaar met veel enthousiasme de school. Op de Maurice Maeterlinckschool een succesvol project met iPads, die ook ingezet worden als leerlingen niet bij de les kunnen zijn. Verder zijn ze bij De Keerkring al hard op weg naar het voorlopig ontwerp voor de nieuwbouw. De school gaat werken met flexibele overgangszones voor SO en VSO, om optimaal aan de leerlingvragen tegemoet te komen. Ook de privacywetgeving en het inspectiebezoek komen aan bod. Volop informatie dus van een onderwijsstichting die niet stilzit!

Klik hier voor de actuele zestiende editie
Klik hier voor de vijftiende editie

Beter Samen editie 5 is verschenen

Beter Samen editie 5 is verschenen

We naderen alweer het einde van het jaar en onlangs is dan ook de laatste editie van Beter Samen in 2017 verschenen. Daarin vertellen we onder meer over de voortgang van de fusie tussen RESPONZ en SSOL e.o. die in 2018 verdere uitwerking krijgt. In Beter Samen telkens ook een van onze scholen of afdelingen in beeld: te beginnen bij Praktijkcollege Het Metrum. Ook vragen we onze medewerkers mee te denken over een nieuwe naam voor de fusieorganisatie, die een goed gevoel geeft, lekker in het gehoor ligt en nog wat jaren mee kan. De medewerkers van alle scholen kregen tijdens zes bijeenkomsten ‘Samen happen, samen snappen’ in november 2017 de gelegenheid kritische vragen te stellen aan de bestuurders. De Tafel van Smaak verzorgde de inwendige mens. De bestuurders ontmoetten tijdens deze bijeenkomsten zo’n 200 medewerkers op de diverse scholen in Den Haag, Delft, Noordwijk, Leiden, Zoetermeer en Den Haag.

Klik hier voor Beter Samen editie 5

‘WIJ ZIJN ERUIT!’

‘WIJ ZIJN ERUIT!’

Vrijdag 1 december 2017, 12.04 uur. In een vergaderruimte op Praktijkcollege Het Metrum klonken de woorden ‘Wij zijn eruit!’ Iepe Roosjen en Johan Taal legden in aanwezigheid van Edward Moolenburgh, procesbegeleider fusie, de laatste hand aan het fusierapport. Het fusierapport van Stichting Speciaal Onderwijs Leiden e.o. en stichting RESPONZ verscheen op 6 december 2017. In de Bijhorst Wassenaar presenteerden we het rapport aan de raden van toezicht (RvT’s), de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden (GMR-en) en de directeuren van RESPONZ. Hoofdmoot in dit rapport is dat we met de fusie onderwijskundig sterker en organisatorisch slimmer willen zijn en extern meer slagkracht hebben. Drie keer geldt het motto ‘Beter samen’, telkens met de leerling als startpunt van ons denkproces. We startten met dit fusierapport na het ondertekenen van de intentieverklaring op 10 juli 2017. In de tussenliggende periode zijn er werksessies geweest met vele betrokkenen. Ook zijn informatiebulletins Beter Samen uitgegeven. Verder hebben we zes bijeenkomsten onder het motto ‘Samen happen, samen snappen’ georganiseerd, waarbij de bestuurders zo’n 200 medewerkers hebben ontmoet. In de periode januari-maart 2018 leggen we het rapport ter instemming aan de GMR’en voor en ter goedkeuring aan de RvT’s. De fusie vindt uiteindelijk pas doorgang als ook de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap deze goedkeurt.

Lees hier het fusierapport.


Nieuwsarchief 2018
Nieuwsarchief 2017
Nieuwsarchief 2016
Nieuwsarchief 2015
Nieuwsarchief 2014
Nieuwsarchief 2013