Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) kan meepraten en meebeslissen over de organisatie van de stichting. Voor een goede vertegenwoordiging zitten in de GMR leden namens de drie schoolteams en leden namens de ouders. De GMR is een wettelijk verplicht orgaan en werkt volgens de Wet medezeggenschap op scholen. De GMR behandelt zaken die zowel de Maurice Maeterlinckschool, de school van De Witte Vogel als De Keerkring aangaan. De GMR bestaat uit een afvaardiging van de MR van onze drie scholen. Zes keer per jaar bespreekt de GMR ontwikkelingen die voor alle drie de scholen relevant zijn.

De GMR van RESPONZ bestaat uit de volgende leden:

Esther Alblas – Lid – Oudergeleding De Keerkring
Fleur Klaver - Lid - Personeelsgeleding De Keerkring
Tineke Vellekoop – Lid- Oudergeleding De Witte Vogel
Tom Trommel - Lid - Personeelsgeleding De Witte Vogel
Robert Wong - Lid - Oudergeleding Maurice Maeterlinckschool
Martijn Lasthuizen - Voorzitter - Personeelsgeleding Maurice Maeterlinckschool
Corrie Mechelse - Secretariaat GMR


Verslagen Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Verslag GMR 13 december 2017
Verslag GMR 25 oktober 2017
Verslag GMR 13 september 2017
Verslag GMR 7 juni 2017
Verslag GMR 10 mei 2017
Verslag GMR 29 maart 2017
Verslag GMR 22 februari 2017
Verslag GMR 11 januari 2017
Verslag GMR 30 november 2016
Verslag GMR 14 september 2016
Verslag GMR 29 juni 2016
Verslag GMR 18 mei 2016
Verslag GMR 30 maart 2016
Verslag GMR 10 februari 2016

Inloggen