Medezeggenschapsraden scholen

De Medezeggenschapsraad (MR) kan meepraten en meebeslissen over de organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs. Elk van onze RESPONZ-scholen heeft een MR. Voor een goede vertegenwoordiging zitten daarin drie medewerkers en drie ouders. De MR is een wettelijk verplicht orgaan en werkt volgens de Wet Medezeggenschap Onderwijs. De raden spreken regelmatig met directie en bestuur over de ontwikkelingen op school.

Medezeggenschapsraad De Witte Vogel

Oudergeleding

Mariƫlle van de Berg
Christien Dohmen
Jessica Keislair

Schoolteam

Tom Trommel (voorzitter)
Anne Bekking
Linda Leferink
Secretariaat: Renate vd Horst

Te bereiken via: mr@wittevogel.nl

Medezeggenschapsraad Maurice Maeterlinckschool

Oudergeleding

Frans Bosboom
Xandra Thiele
Robert Wong

Schoolteam

Martine Brunt (voorzitter)
Marion Elshof
Saskia Banens
Secretariaat: Corrie Mechelse

Verslagen MR Maurice Maeterlinckschool

Jaarverslag MR 2015-2016

Te bereiken via: mr@mmschool.nl

Medezeggenschapsraad De Keerkring

Oudergeleding

Esther Alblas
Marieke Hagels
Marlies van Kapel (voorzitter)

Schoolteam

Wilma Adriaanse
Fleur Klaver
Marloes van Vliet

Te bereiken via: mr@keerkring.net