Ondersteuningsplanraden

Elk samenwerkingsverband heeft een ondersteuningsplanraad (OPR). Die raad vormt de medezeggenschap van het samenwerkingsverband. RESPONZ maakt momenteel deel uit van de tien hieronder genoemde samenwerkingsverbanden. Zodoende hebben wij vertegenwoordigers vanuit onze MR-en in hun OPR. Deze raden praten mee over de ondersteuningsplannen die de verschillende samenwerkingsverbanden hebben. In die plannen staat bijvoorbeeld welke ondersteuning RESPONZ en de andere leden van het SWV kunnen bieden aan leerlingen die ondersteuning nodig hebben. Klik op de linkjes hieronder om het ondersteuningsplan per samenwerkingsverband te lezen.

Samenwerkingverbanden Primair Onderwijs

 1. Ondersteuningsplan SWV Passend Primair Onderwijs Delflanden
  Samenvatting Ondersteuningsplan SWV PO Delflanden
 2. Ondersteuningsplan SWV Passend Onderwijs Westland
  Samenvatting Ondersteuningsplan SWV PO Westland
 3. Ondersteuningsplan SWV Passend Onderwijs Midden Holland en Rijnstreek
  Samenvatting Ondersteuningsplan SWV PO Midden-Holland en Rijnstreek
 4. Ondersteuningsplan SWV Passend Primair Onderwijs Haaglanden
  Samenvatting Ondersteuningsplan SWV PO Haaglanden
 5. Ondersteuningsplan SWV Passend Onderwijs Zoetermeer
  Samenvatting Ondersteuningsplan SWV PO Zoetermeer

Samenwerkingverbanden Voortgezet Onderwijs

 1. Ondersteuningsplan SWV Voortgezet Onderwijs/Voortgezet Speciaal Onderwijs Midden-Holland en Rijnstreek
  Samenvatting Ondersteuningsplan SWV VO Midden-Holland en Rijnstreek
 2. Ondersteuningsplan SWV Zuid-Holland West
  Samenvatting Ondersteuningsplan SWV VO Zuid-Holland West
 3. Ondersteuningsplan Voortgezet Onderwijs Zoetermeer
  Samenvatting Ondersteuningsplan SWV VO Zoetermeer
 4. Ondersteuningsplan SWV Voortgezet Onderwijs Westland
  Samenvatting Ondersteuningsplan SWV VO Westland
 5. Ondersteuningsplan SWV Voortgezet Onderwijs Delflanden
  Samenvatting Ondersteuningsplan SWV VO Delflanden