Samenwerking met ketenpartners

De sectoren Onderwijs en Zorg hebben grote maatschappelijke belangstelling en zijn daardoor steeds in beweging. Dat schept ook het belang om onderdeel uit te maken van een krachtig netwerk. Vanuit de drijfveer ‘samen beter, beter samen’ spant de stichting RESPONZ zich in om de samenwerking met ketenpartners te behouden en intensiveren. Met alle ontwikkelingen rondom passend onderwijs heeft een sterke en onderscheidende positie binnen de samenwerkingsverbanden Primair Onderwijs (PO) en Voortgezet Onderwijs (VO) onze speciale aandacht. Onze belangrijkste partners in zorg en revalidatie zijn Middin en Sophia Revalidatie. De leerlingen en hun ouders staan binnen die samenwerking centraal.

RESPONZ biedt specialistische ondersteuning binnen het regulier onderwijs.
Klik hier voor een korte introductiefilm.
Klik hier voor ervaringen met onze ondersteuning.