Middin

Middin zet zich in voor ruim 4.000 cliënten. Zij hebben een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking. Het Kinderdagcentrum van De Witte Vogel in Den Haag valt onder Middin. Aansluitend op onze drijfveer maximale zelfstandigheid, minimale afhankelijkheid zoekt Middin voortdurend naar mogelijkheden, om elke vraag met een passend aanbod te beantwoorden. Middin is werkzaam in verschillende regio’s in Zuid-Holland en op de Zuid-Hollandse eilanden. Meer informatie: www.middin.nl

Sophia Revalidatie

Sophia Revalidatie biedt medisch specialistische revalidatiezorg. De gevolgen van ziekte, ongeval of aangeboren aandoening zijn namelijk complex. Daarom werken meer disciplines intensief samen mét en voor de cliënt. Op onze scholen werken de therapeuten nauw samen, zowel onderling als met het onderwijspersoneel. Zo voorkomen of verminderen we belemmeringen in het dagelijks leven van onze leerlingen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Meer informatie: www.sophiarevalidatie.nl

Ambulante Educatieve Dienst
De Ambulante Educatieve Dienst (AED) is een samenwerkingsnetwerk van ambulante begeleidingsdiensten van scholen voor SO/VSO cluster 2, 3 en 4. De AED is werkzaam in de regio’s Leiden, Duin- en Bollenstreek en Rijnstreek. De AB-dienst van RESPONZ gaat met ingang van 01-08-14 onderdeel uitmaken van de AED. Dat betekent een uitbreiding van de werkzaamheden van de AED in de regio’s Delft, Zoetermeer en Midden-Holland. Meer informatie: www.aed-leiden.nl

Koninklijke VISIO
RESPONZ werkt samen met Koninklijke VISIO. Dit is een expertisecentrum voor visuele beperkingen. Doel hiervan is de dienstverlening aan onze leerlingen nog breder aan te bieden. VISIO kan vaststellen of kinderen/leerlingen van RESPONZ en/of Middin een visuele beperking hebben. Ook geeft dit expertisecentrum advies over de invulling van de zorg- en dienstverlening en ondersteunt het ons onderwijsteam en de medewerkers van het Kinderdagcentrum. Meer informatie: www.visio.org