Samenwerkingsverbanden

Scholen in de regio voor regulier en speciaal en voortgezet speciaal onderwijs gaan samenwerken om leerlingen passende ondersteuning te bieden. Soms is daar specialistische ondersteuning bij nodig, omdat ieder kind recht heeft op een optimale ontwikkeling van zijn talenten. RESPONZ is momenteel binnen tien samenwerkingsverbanden in de regio actief.

Samenwerkingverbanden Primair Onderwijs

  1. 2802-SWV Passend Primair Onderwijs Delflanden
  2. 2803-SWV Passend Onderwijs Westland
  3. 2814-SWV Passend Onderwijs Midden Holland en Rijnstreek
  4. 2815-SWV Passend Primair Onderwijs Haaglanden
  5. 2817-SWV Passend Onderwijs Zoetermeer

Samenwerkingverbanden Voortgezet Onderwijs

  1. 2802-SWV Voortgezet Onderwijs/Voortgezet Speciaal Onderwijs Midden-Holland en Rijnstreek
  2. 2806-SWV Zuid-Holland West
  3. 2807-SWV Voortgezet Onderwijs Zoetermeer
  4. 2808-SWV Voortgezet Onderwijs Westland
  5. SWV Voortgezet Onderwijs Delflanden

Klik hier voor de ondersteuningsplannen per samenwerkingsverband.