Nieuwbouw De Witte Vogel officieel gestart

Nieuwbouw De Witte Vogel officieel gestart

We zijn nu – eerste week december 2015 – precies een jaar voor de oplevering van de nieuwbouw voor De Witte Vogel. Het komende jaar wordt hard gebouwd en wekelijks zijn vorderingen zichtbaar aan de Melis Stokelaan in Den Haag. Eind volgend jaar wordt het schitterende gebouw opgeleverd en begin 2017 gaan leerlingen en medewerkers daadwerkelijk verhuizen. Op 4 november werd de officiële bouwstart gevierd met de onthulling van het bouwbord. Wethouder Ingrid van Engelshoven (Kenniseconomie, Internationaal, Jeugd en Onderwijs) verrichtte de openingshandeling. We zijn voor enkele projecten binnen de nieuwbouw nog op zoek naar sponsoren. Kijkt u eens op www.wittevogel.nl/nieuwbouw voor meer informatie en voor de verschillende projecten.

Welkom nieuwe leden Raad van Toezicht!

Welkom nieuwe leden Raad van Toezicht!

De Raad van Toezicht (RvT) controleert het bestuur van onze stichting RESPONZ. Hij houdt toezicht op zaken als financiën en risicobeheersing, kwaliteit van het onderwijs en de zorg en het naleven van wet- en regelgeving. Na de selectieprocedure mochten we per 1 december 2015 twee nieuwe leden welkom heten: mevrouw J.A. (Jannie) Riteco en mevrouw J. (Joanne) Zijlstra.

» lees verder

De Passer

De Passer

De Passer verschijnt alweer voor de zesde keer. Behalve informatie over de nieuwe cao, staan in De Passer handige wetenswaardigheden over bijvoorbeeld salarisafspraken, declaraties en een extra uitbetaling. Mis hem dus niet! Hieronder vind je ook de actuele zesde editie. Wist je bijvoorbeeld dat je binnenkort ook digitaal inzicht hebt in je bekwaamheidsdossier en je Persoonlijk Ontwikkelplan en ook zelf zaken kunt bijhouden? Of dat er in januari een voorlichtingsbijeenkomst voor medewerkers van 59 jaar en ouder komt over pensioenen? Je vindt al deze informatie in De Passer.

Klik hier voor de actuele, zesde editie!
Klik hier voor de vijfde editie.
Klik hier voor de vierde editie.
Klik hier voor de derde editie.

Nieuwe schoolgidsen!

Nieuwe schoolgidsen!

Schooljaar 2015-2016 is van start gegaan en de nieuwe schoolgidsen zijn uit. Hierin staan praktische zaken zoals lestijden, leerprogramma en het vervoer van en naar school. Ook valt meer te lezen over wettelijke voorzieningen en regelingen of ons beleid inzake veiligheid. De Witte Vogel, de Maurice Maeterlinckschool en de Keerkring hebben ieder hun eigen schoolgids met daarin achterin de eigen jaarkalender en foto’s van de leerlingen op de betreffende school. Kijk hier voor de digitale versie:

Schoolgids de Keerkring
Schoolgids De Witte Vogel
Schoolgids Maurice Maeterlinckschool

Site nieuwbouw De Witte Vogel live!

Site nieuwbouw De Witte Vogel live!

De nieuwbouw voor De Witte Vogel gaat naar alle verwachting rond half oktober 2015 echt starten! Iedereen die geïnteresseerd is, kan de ontwikkelingen op de voet volgen op de nieuwbouwsite: www.wittevogel.nl/nieuwbouw.
Per 20 augustus is deze site live!

» lees verder

Meerderheid kiest voor overlegmodel

Meerderheid kiest voor overlegmodel

De nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (cao PO) vroeg flink wat overleg tussen bestuur, directie, medewerkers en medezeggenschap. Uiteindelijk koos de meerderheid voor het overlegmodel. In De Passer 5 blikken we samen met de voorzitters van de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad terug op het invoeringsproces. Verder vind je informatie over arbeidsvoorwaardelijke onderwerpen uit de cao PO 2014-2015. Kortom, nuttige informatie voor alle betrokkenen.

Klik hier voor de actuele, vijfde editie!
Klik hier voor de vierde editie.
Klik hier voor de derde editie.
Klik hier voor de tweede editie.
Klik hier voor de eerste editie.

Om de volledige teksten van de nieuwe CAO PO 2014-2015 te downloaden, klik hier.

RESPONZ verslaat het jaar 2014

RESPONZ verslaat het jaar 2014

2014 was voor RESPONZ een dynamisch jaar, waarin Passend Onderwijs zijn beslag kreeg. Ook werden de voorbereidingen getroffen voor wettelijke wijzigingen in de zorg en in de cao. Dat betekende wijzigingen voor onze leerlingen en nieuwe uitdagingen voor onze medewerkers en onze organisatie als geheel. Uitgangspunt blijft dat op de RESPONZ-scholen ieder talent telt. Daarbij zoeken we graag de samenwerking op binnen de samenwerkingsverbanden en met onze ketenpartners. Samen beter, beter samen! In ons jaarverslag vindt u verslagen van het bestuur, de raad van toezicht, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en natuurlijk van onze drie RESPONZ-scholen. Klik hier voor het volledige verslag, inclusief de financiële resultaten.

Plan van inzet en bapo: lees meer in de Passer 4!

Plan van inzet en bapo: lees meer in de Passer 4!

De nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (cao PO) vraagt voor het plan van inzet (voormalige normjaartaak) overleg met alle RESPONZ-medewerkers. We kiezen voor een digitale aanpak via PM TOP, dat is het Teachers’ Operations Planboard. Ook zijn er diverse overgangsregelingen voor medewerkers die bapo (Bevordering Arbeidsparticipatie Ouderen) hadden. Dat heet nu de regeling duurzame inzetbaarheid. We houden jullie graag op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom de nieuwe cao PO. In ons digitale bulletin de Passer lees je er meer over.

Klik hier voor de actuele, vierde editie!
Klik hier voor de derde editie!
Klik hier voor de tweede editie.
Klik hier voor de eerste editie.

Om de volledige teksten van de nieuwe CAO PO 2014-2015 te downloaden, klik hier.

Informeel overleg vakbonden

Informeel overleg vakbonden

Het halfjaarlijkse informele overleg tussen de vakbonden en het bestuur van RESPONZ vond dinsdag 10 maart plaats. Op uitnodiging van het bestuur waren ook Fleur Klaver en Martijn Lasthuizen van de GMR aangeschoven. In dit overleg is uitgebreid ingegaan op de gevolgen van de nieuwe cao PO en hoe deze op de RESPONZ- scholen wordt ingevoerd.

» lees verder

Meer weten over de cao PO? Lees de Passer 3!

Meer weten over de cao PO? Lees de Passer 3!

De nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (cao PO) vraagt overleg op alle RESPONZ-scholen. Op 10 februari stemde de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) in met het overlegmodel. De kern hiervan is dat op schoolniveau afspraken worden gemaakt over de verdeling van de taken, zoals het aantal lesuren, voor- en nawerk en overige schooltaken. Omdat alle medewerkers daarbij betrokken zijn, houden we jullie graag op de hoogte over de ontwikkelingen rond de nieuwe cao PO. In ons digitale bulletin de Passer lees je meer over de invoeringsplannen, planningsgesprekken met alle medewerkers en een antwoord op gestelde vragen.

Klik hier voor de actuele, derde editie!
Klik hier voor de tweede editie.
Klik hier voor de eerste editie.

Om de volledige teksten van de nieuwe CAO PO 2014-2015 te downloaden, klik hier.

Voorlichtingsbijeenkomst over nieuwe cao

Voorlichtingsbijeenkomst over nieuwe cao

Tijdens een voorlichtingsbijeenkomst op de Maurice Maeterlinckschool, kregen de aanwezige medewerkers informatie over de nieuwe cao PO en de verschillende modellen. Er werd onder meer inzicht gegeven in het plan van invoering. Goed overleg speelt hierbij een belangrijke rol. De aanwezigen konden volop vragen stellen. Bekijk hier de PPT met alle behandelde punten.

» lees verder

TOP gelanceerd!

TOP gelanceerd!

Tijdens de Nationale Onderwijstentoonstelling, de grootste vakbeurs voor professionals in het PO, VO en MBO, werd een innovatief product gelanceerd: het Teachers’ operations Planboard, kortweg TOP. Dit product ontwikkelde PMOS (Pro Management Onderwijs Support) in samenwerking met de praktijk, waaronder onze onderwijsstichting RESPONZ. TOP is een innovatieve, digitale ondersteuning van het plan van inzet, dat de normjaartaak vervangt. Via onder meer een app en de website kun je het plan van inzet regelen, monitoren en gemakkelijk wijzigingen aanbrengen.

Kijk voor meer informatie en onze referentie op www.pm-top.nl.

Informatie over de nieuwe cao

Informatie over de nieuwe cao

De sociale partners hebben flink onderhandeld om tot een evenwichtig pakket van arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs te komen. Dat heeft geresulteerd in de nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (cao PO). Om al onze medewerkers te informeren en te betrekken bij de ontwikkelingen rond de nieuwe cao PO hebben we het digitale bulletin: De Passer.

Klik hier voor de actuele, tweede, editie!
Klik hier voor de eerste editie.

Om de volledige teksten van de nieuwe CAO PO 2014-2015 te downloaden, klik hier.

Steunpunt Autisme nu onderdeel van RESPONZ

Steunpunt Autisme nu onderdeel van RESPONZ

RESPONZ heeft het Steunpunt Autisme overgenomen. Dat betekent dat u kunt blijven rekenen op het gebruikelijke aanbod van dit steunpunt! Voor de bekostiging is wel een aantal zaken veranderd. Aanleiding hiervoor is de wet Passend Onderwijs, die op 1 augustus 2014 is ingegaan.

De gelden van het Steunpunt Autisme lopen nu via de Samenwerkingsverbanden. De wijze van bekostiging kan per samenwerkingsverband verschillen. Via RESPONZ geven we met de diensten van het steunpunt een nog bredere invulling aan een passende plek voor elke leerling. Ondersteuning van leerlingen met (mogelijk) een autisme spectrum stoornis is daarin een belangrijk onderdeel.

» lees verder


Nieuwsarchief 2018
Nieuwsarchief 2017
Nieuwsarchief 2016
Nieuwsarchief 2015
Nieuwsarchief 2014
Nieuwsarchief 2013