Beter Samen editie 6: RESONANS als nieuwe naam!

Beter Samen editie 6: RESONANS als nieuwe naam!

Beter Samen editie 6 is verschenen met als belangrijk nieuws dat de naam van de nieuw te vormen stichting bekend is: RESONANS. De naam RESONANS is gebaseerd op de trilling die een andere trilling in werking stelt (resonantie). Alle positieve input en energie (trillingen) die medewerkers geven, hebben de weerklank in ieder individueel kind. Een naam die recht doet aan de kracht van speciaal onderwijs voor onze leerlingen. In Beter Samen ook meer informatie over het fusietraject en een interview met de GMR-voorzitters van RESPONZ en Stichting Speciaal Onderwijs Leiden e.o. Zij geven aan dat we met de fusie een sterkere speler worden, terwijl het persoonlijk karakter en de couleur locale behouden blijven: ‘We kunnen ons sterker maken in de ondersteuning van leerlingen in het speciaal onderwijs. We doen dat immers straks voor het speciaal onderwijs van Den Haag tot Noordwijk.’

Lees meer in Beter Samen editie 6.

Volop ontwikkeling in de Passer editie 16

Volop ontwikkeling in de Passer editie 16

De Passer editie 16 is verschenen, waaruit blijkt dat RESPONZ volop in ontwikkeling is. Bij De Witte Vogel een directiewisseling, waarover een duogesprek met Erik Los en Bryan Limon. Erik Los leidde zeven jaar met veel enthousiasme de school. Op de Maurice Maeterlinckschool een succesvol project met iPads, die ook ingezet worden als leerlingen niet bij de les kunnen zijn. Verder zijn ze bij De Keerkring al hard op weg naar het voorlopig ontwerp voor de nieuwbouw. De school gaat werken met flexibele overgangszones voor SO en VSO, om optimaal aan de leerlingvragen tegemoet te komen. Ook de privacywetgeving en het inspectiebezoek komen aan bod. Volop informatie dus van een onderwijsstichting die niet stilzit!

Klik hier voor de actuele zestiende editie
Klik hier voor de vijftiende editie


Nieuwsarchief 2018
Nieuwsarchief 2017
Nieuwsarchief 2016
Nieuwsarchief 2015
Nieuwsarchief 2014
Nieuwsarchief 2013