Onze scholen in de regio

De Keerkring

De Keerkring is onze school in Zoetermeer voor zeer moeilijk lerenden. Er zijn zeven groepen voor speciaal onderwijs (SO) aan de Ceasar Franckrode, waaronder een onderwijszorggroep. Verder acht groepen voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO) op de hoofdlocatie aan de Chaplinstrook. De Keerkring verzorgt ook ambulante begeleiding aan reguliere en speciale basisscholen in de regio Zoetermeer. Onze specialisten zorgen dat zeer moeilijk lerenden geintegreerd basisonderwijs kunnen volgen met een aangepast programma. Meer informatie op de site van De Keerkring: www.keerkring.net.

Kijk voor de onderwijsresultaten van De Keerkring op scholenopdekaart.nl
Klik hier voor het schoolondersteuningsprofiel van de Keerkring.

De Witte Vogel

In Den Haag is Tyltylcentrum De Witte Vogel gevestigd, met een gecombineerd aanbod van vorming, onderwijs en behandeling. We bereiden kinderen en leerlingen met een (ernstig) meervoudige beperking voor op een zo zelfstandig mogelijk bestaan. De Witte Vogel heeft een KDC voor kinderen tot vier jaar, een SO-afdeling voor leerlingen van vier tot twaalf jaar en een VSO-afdeling voor leerlingen van twaalf tot twintig jaar. De afdelingen bevinden zich aan de Melis Stokelaan.
Meer informatie op de site van De Witte Vogel: www.wittevogel.nl.

Kijk voor de onderwijsresultaten van De Witte Vogel op scholenopdekaart.nl
Klik hier voor het schoolondersteuningsprofiel van De Witte Vogel SO.
Klik hier voor het schoolondersteuningsprofiel van De Witte Vogel VSO.

Maurice Maeterlinckschool

De Maurice Maeterlinckschool staat aan de Buitenhofdreef in Delft. We bieden speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (SO/VSO) en ambulante begeleiding voor leerlingen met een lichamelijke of meervoudige beperking en langdurig zieke leerlingen. We laten ons inspireren door de boodschap uit het verhaal van de blauwe vogel van Maurice Maeterlinck: Geef het beste van jezelf, zodat het beste in een ander tot ontwikkeling komt. Meer informatie op de site van de Maurice Maeterlinckschool: www.mmschool.nl.

Kijk voor de onderwijsresultaten van de Maurice Maeterlinckschool op scholenopdekaart.nl
Klik hier voor het schoolondersteuningsprofiel van de Maurice Maeterlinckschool (V)SO.