RESPONZ: Ieder talent telt!

In de Nederlandse samenleving hebben kinderen recht op een onderwijsaanbod dat hun talenten en mogelijkheden maximaal ontwikkelt. Die optimale ontwikkelingsomgeving vindt zoveel mogelijk plaats binnen het regulier onderwijs. Soms hebben leerlingen een specifieke ondersteuningsbehoefte. Die behoefte leidt tot de noodzaak van complementaire, zelfstandige en gespecialiseerde onderwijsvoorzieningen. RESPONZ biedt een passend antwoord op die behoefte. Vanuit het ontwikkelingsperspectief van onze leerlingen, organiseren wij een gespecialiseerd aanbod. Dat realiseren wij vanuit drie scholen in Den Haag, Delft en Zoetermeer en door externe ondersteuning via onze diensten ambulante begeleiding. Ons gespecialiseerde onderwijs-zorgaanbod doet recht aan de betreffende leerlingen. Zo kan ieder kind volwaardig deelnemen aan de samenleving. Voor RESPONZ telt ieder talent.

Onze drijfveren