Bestuur en directieteam bewaken beleid

De stichting RESPONZ heeft één statutair bestuurder. Dit is Johan Taal. Hiermee geeft RESPONZ invulling aan een eis uit de Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs. Die geeft namelijk aan dat de functies van bestuur en intern toezicht in twee verschillende organen moeten zijn ondergebracht. De bestuurder legt het beleid vast en voert de dagelijkse bestuurstaken uit. De Raad van Toezicht houdt intern toezicht. Bestuurder Johan Taal vormt samen met de directeuren van de scholen het directieteam. Het directieteam bestaat uit Erik Los (De Witte Vogel), Wilmar Spies (ZML De Keerkring), Aart Blok (Maurice Maeterlinckschool) en Johan Taal. Het directieteam stuurt en ontwikkelt het beleid voor de drie scholen.