Goed bestuur: bijdrage aan goed onderwijs

‘Goed onderwijs voor ieder kind’. Daar draagt goed bestuur van de scholen zeker aan bij. Vandaar dat de PO-Raad de Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs heeft vastgesteld. Deze code moet er mede voor zorgen dat scholen in het primair onderwijs goed bestuur hebben en houden. In de Code Goed Bestuur staan bepalingen over de functiescheiding tussen bestuur en intern toezicht, de zorg voor kwalitatief goed onderwijs en een optimale ontwikkeling van leerlingen en medewerkers. Ook zaken als interne verantwoording, communicatie met belanghebbenden en cultuur komen aan bod.
De Raad van Toezicht en het bestuur van RESPONZ conformeren zich aan de Code.
Code_goed_bestuur_versie_2017.pdf

Gedragscode integriteit

De gedragscode integriteit bevat regels ten aanzien van de normen en waarden binnen de stichting RESPONZ. Werken aan integriteit is werken aan een cultuur van bewustzijn, eigen verantwoordelijkheid en transparantie.
Gedragscode_integriteit_2013.pdf

Klokkenluiderregeling

Medewerkers en andere betrokkenen kunnen zonder gevaar voor hun rechtspositie rapporteren over vermeende onregelmatigheden binnen de stichting RESPONZ. Hiervoor is de Klokkenluiderregeling opgesteld.
Klokkenluiderregeling_2015.pdf

Klachtenregeling

Indien klachten niet op schoolniveau of door het bestuur zijn af te handelen, kunnen (ex)leerlingen, ouders/verzorgers, medewerkers en vrijwilligers van de stichting RESPONZ terecht bij de klachtencommissie.
Klachtenregeling_2015.pdf

ANBI-status

RESPONZ voldoet aan de ANBI-status, dat wil zeggen dat het een instelling is die het algemeen nut dient (Algemeen Nut Beogende Instelling). Voor ANBI’s gelden bijvoorbeeld afwijkende eisen bij de Belastingdienst. Voor het behoud van de ANBI-status is wettelijk bepaald dat de instelling bepaalde gegevens via internet moet verstrekken.
Klik hier voor de pagina van RESPONZ.