Raad van Toezicht controleert en adviseert

De Raad van Toezicht houdt – zo geeft de naam al aan - toezicht op het bestuur van de stichting RESPONZ. Hij bekijkt of de stichting de beoogde doelen nastreeft en of beleid en strategie gericht zijn op het realiseren van deze doelen. Verder houdt hij toezicht op zaken als financiën en risicobeheersing, kwaliteit van het onderwijs en de zorg en het naleven van wet- en regelgeving. Maar ook punten als integriteit en identiteit kunnen bij de Raad van Toezicht op tafel komen. De Raad van Toezicht controleert en adviseert het bestuur.

De Raad van Toezicht van RESPONZ bestaat uit de volgende leden:
Gemma Smid-Marsman - voorzitter
Michael Krul - lid
Jannie Riteco - lid
Joanne Zijlstra - lid

Reglement_RvT_2013.pdf

Inloggen